Hier kunt u een proefnummer van dammagazine Hoofdlijn aanvragen.

Meestal gaat dat nummer mee in de verzending van het eerstvolgende nummer.

Bijna standaard is:

het nummer van de maand, wordt bezorgd in de eerste week die daarop volgt. Soms in dezelfde maand!

In de maanden april, augustus en december komt er geen nummer uit (dus 9 nummers per jaar).

naam
adres
extra

captcha